Wooden printing presses < Previous | Next >
               
 
divider
Chronological overview
divider

Before 1550

1551 - 1600

1601 - 1650

1651 - 1700

1701 - 1750

1751 - 1800


divider
Notes
divider
Appendices
divider
References
divider
Index
divider
 

1628

[brief description]

Click here to enlarge the image.

Source:

Title: -
Author: -
Publisher: -
Printer: -
Illustrator: Pieter Jansz. Saenredam
Engraver: -
Location: Musee royaux des Beaux-Arts, Brussel, Belgium. Inventory number 4060/3119.
Year: 1628
Links: [Scan 1].

Comments:

The description states (in Dutch): ‘De studie voor de drukpers, op de andere zijde van de tekening, was bestemd voor een ets van Jan van de Velde II (ca. 1593-1641) getiteld 'Boekdruckerye te Haerlem' gevonden omtrent het Jaer 1440', in Samuel Ampzings boek Beschrijving van de stad Haerlem, van 1628. Hierin wordt Gütenberg de diefstal van de ‘Haarlemse’ uitvinding van de boekdrukkunst verweten. Het is een van de vroegste tekeningen van een drukpers, maar dan wel een van omstreeks 1630 en niet van 1440.
De grafietschetsen rechts komen overeen met de figuur van de drukker en de corrector op een andere ets van Jan van de Velde voor Ampzings Beschrijving, namelijk Typographia harlemi primvm inventa cicra Annum 1440 (Jan van de Velde II, ‘Boekdruckerye te Haerlem gevonden omtrent het Jaer 1440’, ets, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Amsterdam).’ (naar Natasja Peeters, in ‘Tekeningen uit Nederlands Gouden Eeuw’) | Photo : Grafisch Buro Lefevre, Heule.

Technique:

Pen and ink drawing.

  Colofon