Wooden printing presses  
               
 
divider
Chronological overview
divider

Before 1550

1551 - 1600

1601 - 1650

1651 - 1700

1700 - 1750

1751 - 1800

divider
Notes
divider
Appendices

1. Overview Amos Comenius

2. Overview J & C Luyken
+ bibliography

3. Overview Adriaen Poirters
+ bibliography

4. Overview Cesare Ripa
+ bibliography

5. Overview DiegoSaavedra
+ bibliography
 

divider
References
divider
Index
divider
 

Bibliography: Adrianus Poirters’ Het masker vande wereldt afgetrocken.

Below is a chronological list of editions of ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’ from 1646 until 1935. This is unlikely to be complete (August 2020).
- I have not been able to find scanned version of several editions. These are shown in grey type.
- An overview of the wooden press illustrations that appear in these editions can be seen here.
- I have not consulted Dr. Edw. Rombauts ‘Het Leven en de Werken van P. Poirters S.J.’ (Gent, K. Vl. Acad.) yet.

1646: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, t’ Hantwerpen: By de weduwe ende erfgenaemen Ian Cnobbaerts.

1649: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (6th edition) t’ Hantwerpen: By de weduwe ende erfgenaemen Ian Cnobbaerts.

1650: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (7th edition) t’ Hantwerpen: By de weduwe ende erfgenaemen Ian Cnobbaerts.

1659: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (8th edition) Antwerpen (Amsterdam): Philips van Eyck.

1662: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (8th edition) Antwerpen (Amsterdam): Philips van Eyck.

1671: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (12th edition) Antwerpen (Amsterdam): Philips van Eyck.

1676: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (12th edition) Antwerpen (Amsterdam): Philips van Eyck.

1688: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (12th edition) Antwerpen (Amsterdam): Joannes Stichter in den Bergh Calvarien.

167?: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen (Amsterdam): Joannes (Ioannes) Franciscus van Soest.

1694: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen (Amsterdam): Joannes (Ioannes) Franciscus van Soest Groote Marckt in den Bonten Mantel.

1714: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen (Amsterdam): Joannes (Ioannes) Franciscus van Soest Groote Marckt in den Bonten Mantel.

1720: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen (Amsterdam): Martinvs Verdussen.

1733: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen (Amsterdam): A. v. Huyssteen op't Rokkin, en S. v. Esveldt over't Meisjes Weeshuis.

1741: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen: Martinvs Verdussen.

1741: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (7th edition) Antwerpen: Joannes (Ioannes) Franciscus van Soest.

1745: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen: Martinus Verdussen op de Schoen Merckt int Vogelhuijs.

1767: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen: Theodory Crajenschot.

176?: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (13th edition) Antwerpen: Fransiscus Ignatius Vinck Boek-drukker In t’ Klapdorp, in de Vijf Ringen.

1843: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (33th edition) Gent: Snoeck-Ducaju en zoon, Drukkers, Veldstraet.

1844: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (34th edition) Gent: Snoeck-Ducaju en zoon, Drukkers, Veldstraet.

1845: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (35th edition) Gent: Snoeck-Ducaju en zoon, Drukkers, Veldstraet.

1935: ‘Het masker vande wereldt afgetrocken.’, (Reprint of 7th edition) Oisterwijk: Uitgeverij “Oisterwijk”.

  Colofon